rynek5

Rynek Kościuszki 5

(Powrót do listy budynków)

Dawny Klasztor Sióstr Miłosierdzia ufundowany przez Jana Klemensa Branickiego w 1769r. Od 1860 budynkiem zarządzało Towarzystwo Dobroczynności. W końcu XIX wieku mieścił się tu „Hotel Niemiecki”. W okresie międzywojennym mieścił się tam Zakład Wychowawczy p.n. „Dom Św. Marcina”.