rynek2

Rynek Kościuszki 2

(Powrót do listy budynków)

Dawny szpital – przytułek ufundowany w 1762 przez Jana Klemensa Branickiego „na 7 dziadów kościelnych i 6 bab”.

Od połowy XIX wieku budynkiem dawnego szpitala zarządzało Białostockie Towarzystwo Dobroczynności, które w 1859 przeprowadziło kapitalny remont budynku. W dawnym szpitalu – przytułku mieściły się sklepiki oraz drukarnia „Hupertz”.

Przy budynku szpitala stał drewniany, kryty dachówką budynek należący do probostwa. W latach dwudziestych XX w. mieściła się tam kawiarnia Szmita. Budynek został rozebrany przed remontem Domu Katolickiego, w którym 23 stycznia 1935 roku po dobudowaniu sali kinowej otwarto uroczyście Kino – Teatr „Świat”. W okresie międzywojennym mieszkała tam higienistka szkolna Maria Norejko.

W budynkach mieściły się także:
- Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska,
- Sklep: Maszyny do szycia,
- Sprzedaż trumien – J. Kanefel,
- Sklep z warzywami – W. Popielski,
- Księgarnia Religijna Sp. z o.o.,
- Skład Sukna – A. Kalińska,
- Kino – Teatr „Świat”.