rynek11

Rynek Kościuszki 11

(Powrót do listy budynków)

Kamienica należała do rodziny Lifszyców, która zamieszkiwała pierwsze piętro, zaś Jakub Lifszyc był Prezesem Okręgowego Związku Kupców. Na piętrze znajdowały się również mieszkania:
- dr Józefa Mazo (lekarza szkolnego Gimnazjum Koedukacyjnego D. Druskina na Szlacheckiej 4 i w Gimnazjum dr. S. Gutmana na Pałacowej 2, lekarza Pogotowia Lekarskiego „Linas Hacedek”),
- dr Zofii Skalińskiej–Mazo (lekarza dentysty),
- Zofii Wolańskiej (kierownika szkoły muzycznej im. F. Chopina),
- Lifszyca Jakuba (prezesa rady nadzorczej Okręgowego Związku Kupców),
- Łoszyckiego Abrama (kowala),
- Rubinowicza Owsieja (technika dentystycznego),
- Pejsacha Grynsztejna,
- Mieczysława Parysa.

W kamienicy mieściły się także różne przedsiębiorstwa:
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spółdzielcze „Zjednoczenie”,
- Sklep „Połmin” – olej i nafta,
- „Sprzęt radiowy”, H. Lifszyc i J. Szmigielski,
- Wódka, wino i likiery J. Lifszyc,
- Artykuły spożywcze E. Epsztejn,
- Apteka M. Ajzensztadta,
- Gabinet technika dentystycznego L. Mańkowskiego, O. Rubinowicza,
- Gabinety dentystyczne dr Zofii Skalińskiej-Mazo, dr D. Natansona,
- Szkoła Muzyczna im. F. Chopina.

Galeria zdjęć archiwalnych budynku: