rynek1

Rynek Kościuszki 1

(Powrót do listy budynków)

Kamienica z początku XX wieku.
Mieszkała tam Maria Lewandowska (wydawca „Dziennika Białostockiego”) oraz Zachowicz Franciszek (sekretarz w Urzędzie Pocztowo – Telegraficznym).

W okresie międzywojennym mieściły się tam:
- Redakcja „Dziennika Białostockiego” (wydawca Maria Lewandowska),
- Redakcja „Gazeta Białostocka – Dzień Dobry” (wydawca i red. odp. Ignacy Malinowski),
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spółdzielcze „Zjednoczenie”,
- Spółdzielnia Kredytowo – Rzemieślnicza,
- Księgarnia Naukowa,
- Sklep z wędlinami
- Chrześcijańska Spółdzielnia Rzeźnicza Sp.z o.o.,
- Sklep – prowadzony przez Bazar Przemysłu Ludowego,
- Biblioteka Miejska
- Wydział techniczny, dział drogowy i dział wodociągowo – kanalizacyjny Zarządu Miejskiego Białegostoku,
- Zarząd powiatowy Związku Inwalidów Wojennych R.P.