ratusz2

Ratusz

(Powrót do listy budynków)

Ufundowany został w połowie XVIII wieku przez Jana Klemensa Branickiego. Ratusz został zbudowany według projektu i pod kierunkiem architekta Henryka Klemma, który był też pułkownikiem Regimentu Pieszego Buławy Wielkiej Koronnej. Ratusz pełnił wiele funkcji publicznych. W Ratuszu na sesje zbierała się Rada Miejska, obradował Sąd, a w piwnicy ratuszowej znajdowało się więzienie. Oprócz instytucji publicznych w budynku centralnym Ratusza znajdowało się 26 kramów handlowych, a w pawilonach dodatkowe 20 kramów. Lokale handlowe i rzemieślnicze mieściły się także w innych domach zlokalizowanych bezpośrednio przy Rynku. W XIX i XX wieku w budynku Ratusza znajdowały się drobne sklepiki, natomiast wieża ratuszowa służyła do obserwacji miasta przez strażaków Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej.

Galeria zdjęć archiwalnych budynku: